Psihoemotivni megdan

„U performansu Umetnik je prisutan (koji, kako je sama objasnila, „može da znači mnoge stvari istovremeno”) Marina se perceptivno suočavala sa pojedincima kako bi što dublje prodrla u njihovu psihu i podstakla ih na razmišljanje o smislu ljudske egzistencije. U tom cilju, posle mesec dana, uklonila je mali drveni sto ispred sebe da bi se što više približila osobi sa kojom je vodila psihoemotivni megdan“

 

Vlada Petrić

 

Performance Psihoemotivni megdan nastao je u sklopu PAYperPLAY inicijative kao psihoemotivna reakcija na performace „Artist is present“ Marine Abramović, MOMA, NY, 2010., a problematizira prisutnost umjetnika „oči u oči“ i „jedan na jedan“ sa gledateljem.

 

Autorica: Natasha Kadin