impressum

ORGANIZACIJA I PRODUKCIJA: Natasha Kadin

KUSTOSI: Katarina Duplančić, Natasha Kadin, Tonči Kranjčević Batalić, Vedran Perkov, Tina Vukasović Đaković, Ivana Vukušić

TEHNIČKA PODRŠKA: Tihana Mandušić, Hrvoje Pelicarić

FOTO I VIDEO DOKUMENTACIJA I OBRADA: Gildo Bavčević, Katarina Duplančić, Tihana Mandušić

DIZAJN LOGOTIPA: Rafaela Dražić

DIZAJN PUBLIKACIJA: Nikola Križanac

PRIJEVOD: Lana Beović, Katarina Duplančić, Ivan Berecka

DIZAJN, PROGRAMIRANJE I ODRŽAVANJE WEB STRANICE: Joško Gamberožić

KNJIGOVODSTVO: REMI d.o.o.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2015.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2016.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2017.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2018.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2019.

REVIZORSKI IZVJEŠTAJ 2019.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU 2019.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2020.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU 2020.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.

OPERATIVNI PLAN ZA 2021.

FINANCIJSKI PLAN MAVENA 2022

OPERATIVNI PLAN MAVENA 2022

FINANCIJSKI PLAN MAVENA 2023

MAVENA operativni plan 2023