NMG@PRAKTIKA: Vrijeme riječi

Rad s mladima je proces unutar kojeg treba izrazito poštovati razdoblje njihovog razvoja kroz stvaralaštvo kao umjetnika i čovjeka, a da pri tome ne narušavamo njihov potencijal razvoja ni kreativnosti, pa čak ni straha od pogrešaka.

Često se dešava da razvoj umjetnika je upitan ako on ne može proći faze izlaganja onog djela razvojnog procesa u kojem se trenutno nalazi. Ova izložba upravo prikazuje razvoj od ideje do realizacije pa do konačnog postavljanja izložbe gdje je fokus na sveukupnom procesu kojeg su učenici u potpunosti sami prošli.

 

Na početku razvijanja ideje, učenici su osmislili koncept citata koje su htjeli vizualizirati fotografijom. Na taj način su se dotakli pitanja različitosti medija, te su istraživali na koji način riječ predočena fotografijom ostaje u kontekstu onoga što je njima bilo od značaja da prikažu. Na kraju su morali osmisliti kako postaviti izložbu te kroz to uočiti od koliko velike važnosti je taj dio vezan upravo za njihov osjećaj jesu li postigli ono što su kao umjetnici i zamislili u odnosu na gledatelja.

 

Autori: Učenici Škole likovnih umjetnosti Split

Neven Pogutz

Roko Birimiša

Bruna Radelja

Maja Bedalov

Angela Stipić

Tea Šimić

Lucija Vrkić

Lucija Andrea Skočić

Antonija Šerić

Dora Lončar

Andrea Šikić

Vana Balin

Tina Štambuk

Karlo Jakić

Latica Čavić

Elizabeta Pavić

Nina Hadžiahmetović

Marija Grbavac

Tamara Viculin

Mario Tomašević