NMG@PRAKTIKA: Nikola Predović

From Out of Nowhere

 

Nikola Predović Škic rođen je u Splitu 1976, živi u Zagrebu.
 U suradnji sa domaćim i stranim produkcijskim kućama i agencijama bavi se portretima, dokumentarnim i filmskim fotografijama.

 

Njegova prva samostalna izložba “From Out Of Nowhere” presjek je radova nastalih u protekloj godini. 
Fotografira prijatelje, poznanike i pripadnike subkulture, na sceni i izvan nje, u bogatim kostimima pod filmskom maskom ili posve gole.