EU Pionir

Danas kada postajem EU pionir dajem časnu umjetničku riječ

Da ću surađivati sa umjetnicima iz EU I da će svaki moj projekt imati dodanu EU vrijednost

Da ćemo međusobno razmjenjivati iskustva

Da će naš mission, vision i objektiv biti u skladu sa onima iz EU

Da će svaki naš projekt biti od dobrobiti za lokalnu zajednicu I da ću biti dobar umjetnik…

 

Art boy, art boy, creative boy, with an idea boy, with a project boy Searching for producer or coproducer from EU boy… EU PIONIR je glazbeni performance koji retrogradno uspostavlja korelaciju između Molotovljevih koktela, ulaska u EU, nacionalne memorije kolektivnog identiteta, tereta povijesti jednog naroda, aplikacijskih formulara i standarda produkcije umjetničkih djela unutar i izvan EU sa prisezanjem pionira i sa pojmovima vezanim za značenje riječi PIONIR. Je li danas umjetnik Pošten, Iskren, Odan, Napredan, Istrajan i Radišan? Da li se ove kvalitete koje je trebao posjedovati pionir uopće mogu detektirati u umjetničkoj produkciji i praksi? Sva pitanja koja otvara ovaj projekt su dio narativne stukture koja je izvedena u obliku koncerta tj. partya.

 

Problematizirajući svijet politike, političkog naslijeđa, pogrešnih odluka, neslaganja, birokracije, zakona, standarda EU i situacije pred kojom se nalazi umjetnik izvan EU, „EU pionir“ nudi kontrapunkt u vidu partya kao ultimativnog načina da se stvarni život u kojem se nalazi zemlja sa otvorenim pregovaračkim poglavljima sa EU barem na trenutak zaboravi, preskoči, hulahopira, odsvira, otpleše, zabavi. Na kraju krajeva sve što mi imamo od toga jest ono što vi imate od nas. Party. Muzika. Ritam. Bas. Gitara. Semplovi. Text.

 

Koncept: Boris Kadin

Izvođači: Boris Kadin i DIREKTamMEER

Dramaturgija web-a: Natasha Kadin

Premijera: 24.5.2010. kino Pobjeda Zadar

Kritika: ezadar.hr

Audio: Popcorn  Heute  Molotov

 

EU PIONIR realiziran je u sklopu projekta NEW MEDIA GALERY

 

produkcija _MAVENA, TEATRO VERRDI, ARTIKULTURA uz podršku MINISTARSTVA KULTURE REPUBLIKE HRVATSKE