Pupkovina limbova

PUPKOVINA LIMBOVA je dio projekta koji se bavi Antoninom Artaudom, njegovim životom, pojavom koja je promijenila poimanje kazališta, te njegovim djelom, posebno fragmentima njegove Pupkovine limbova.

 

Riječ je o performanceu u kojem tijelo izvodjača funkcionira kao medij kojim Artaud aktualizira pukotinu suvremenog teatra i suvremenog društva, mogućnosti i potencije jednog umjetničkog djela, te tijela kao operatora okrutnog mehanizma, granice izmedju tjelesnih mogućnosti i ideje duha, žrtvovanja, obreda, ludila…