NMG@KARANTENA: Dajana Džafo

Umjetnica Dajana svoj rad pod nazivom Prirodni okoliš u sklopu ciklusa NMG@PRAKTIKA predstavila je krajem 2019. godine, a zašto ga smatra aktualnim u ovo doba pandemije koja nas je zadesila, pogledajte u osmom videu ciklusa NMG@KARANTENA.

Izložba se sastoji od serije grafika napravljenih kombinacijom suvremenih i tradicionalnih grafičkih tehnika podijeljenih u dvije cijeline. Polazišna točka za koncipiranje ovog rada bilo je istraživanje prostora koji nas okružuje a ono što autoricu posebno fascinira i privlači jest prostor lišen ljudskog utjecaja i ikakvog estetskog predznaka, zapušteni pejzaži, neživa priroda i praznina, svojevrsna tabula rasa, koje vidi kao temelj i podlogu za kreativno izražavanje i nadograđivanje. U prvoj cjelini pronalazimo pozadine s motivima iz biljnog i životinjskog svijeta te svakodnevice dok se u drugoj cjelini ističu arhitektonski prikazi.

________________________________________

Dajana Džafo rođena je 1988. godine u Splitu. Po završetku srednje Škole likovnih umjetnosti u Splitu upisuje Filozofski fakultet u Splitu, a 2013. stječe titulu prvostupnice Povijesti umjetnosti i Filozofije. Iste godine upisuje Umjetničku akademiju u Splitu gdje 2019. diplomira sa zvanjem Magistra edukacije Likovne kulture i likovne umjetnosti sa specijalizacijom iz grafike u klasi profesora Edvina Dragičevića. Od 2019. godine članica je Hrvatske udruge likovnih umjetnika.

________________________________________

Za realizaciju videa zaslužni su:

Montaža uvodne i odjavne špice: Tihana Mandušić
Zvuk uvodne i odjavne špice: Hrvoje Pelicarić
Vizual: Nikola Križanac
Montaža videa: Tihana Mandušić
Kustosice ciklusa NMG@KARANTENA: Natasha Kadin, Ivana Vukušić, Tina Vukasović Đaković