JAVNI NATJEČAJ za zapošljavanje na radnom mjestu: voditelj_ica projekta NMG@PRAKTIKA

MAVENA – 36 njezinih čuda

objavljuje JAVNI NATJEČAJ za zapošljavanje na radnom mjestu:

voditelj_ica projekta NMG@PRAKTIKA,

na određeno, nepuno radno vrijeme; 01.02. – 31.12.2024. (s mogućnošću produljenja).

Mjesto rada: Grad Split, od kuće i/ili u uredskom/galerijskom prostoru. Rad se zasniva na određeno vrijeme uz izglednu mogućnost produljenja. Probni rad traje tri mjeseca. Radnik/-ca radi na nepuno radno vrijeme, u prosjeku 20 sati tjedno.

Natječaj je otvoren od 09. do 19.01.2024. u 23:59h.

OPIS POSLOVA

KUSTOSKI POSLOVI – sastavljanje kustoskih tekstova, prikupljanje tiskanih materijala iz tiskare, njihova distribucija, evidencija alata/opreme u vlasništvu udruge, rezervacija termina u prostorima za aktivnosti, rezervacija opreme potrebne za aktivnosti, sudjelovanje u postavu izložbi i pripremama za otvorenja, čuvanje izložbi, pakiranje izložaka te njihov transport natrag umjetnicima;

KOMUNIKACIJA – s voditeljicom udruge, umjetnicima, kustosima i svim povremenim ili stalnim suradnicima;

ADMINISTRACIJA – pisanje projektnih prijedloga te njihova prijava na različite natječaje, praćenje projektnog ciklusa te sastavljanje projektnih izvještaja;

PROMOCIJA – održavanje službenih web stranica udruge http://www.mavena.hr, praćenje službenog maila (home@mavena.hr), održavanje službene mailing liste te slanje objava za javnost i newsletter-a, održavanje društvenih mreža (objava eventova, fotografija i drugih sadržaja), prikupljanje medijskih objava (press clipping), odgovaranje na novinarske i upite javnosti o projektima.

UVJETI

  • Prethodno radno iskustvo u polju produkcije / organizacije / osmišljavanja kulturno-umjetničkih događanja;

Osnovne administrativne sposobnosti (pisana korespondencija, izrada i praćenje projektnog ciklusa i jednostavnih proračuna), dobro poznavanje rada na računalu te osnovnih programa za rad (MS Office, WordPress, poznavanje funkcioniranja društvenih mreža);

Poznavanje metodologije projektnog ciklusa;

Razvijene komunikacijske i organizacijske vještine, samostalnost i samoinicijativnost, otvorenost i prilagodljivost te želja i volja za radom u dinamičnom i izazovnom okruženju nezavisne kulture i civilnog sektora, spremnost na povremeni rad navečer i/ili vikendom;

Aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

PREDNOSTI:

Poznavanje tehničkih specifikacija, mogućnosti i softvera u postavu novomedijskih izložbi;

Vozačka dozvola B kategorije.

PRIJAVA MORA SADRŽAVATI

Profesionalni životopis u kojem se navode osnovne informacije o kandidatu/-kinji, radno iskustvo, obrazovanje, osnovne vještine i sposobnosti te druge, za ovo radno mjesto, relevantne informacije – do 3 stranice;

Pismo namjere, u kojem kandidat/-kinja obrazlaže na koji način odgovara traženom profilu te objašnjava svoju motivaciju za rad – do 2 stranice;

Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku svjedodžbe/diplome);

Dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili presliku potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, ili drugi dokaz iz kojeg je vidljivo na kojim poslovima je kandidat radio);

DODATNO

Primjere kustoskih ili drugih autorskih tekstova i/ili projekata koje je kandidat/-kinja dosad realizirao/-la.

  • ___________________________________

Prijave se dostavljaju elektroničkom poštom na e-mail adresu: mavena@mavena.hr od 09. do 19.01.2024. u 23:59h.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, slobodno nam se obratite mailom.

Selektirani kandidati/-kinje biti će pozvani/-e na razgovor, a na ovom linku možete vidjeti s kim ćete, ukoliko budete odabrani, imati priliku surađivati u ovoj godini: https://mavena.hr/nmgpraktika-2024-rezultati-poziva-za-izlaganje/.