Homeless

je projekt koji se bavi istraživanjem i ekspozicijom prostora koji su imali funkciju, arhitektonsku i životnu, a koja je djelovanjem čovjeka nestala, te su ti prostori postali nevidljivi i mrtvi. Homelles je stanje tijela kao tijela prostora. Prvi prostor kojim se projekt bavio jest prostor citadele u Zadru.

U projektu su sudjelovale tri plesačice, 1 glumac i 1 performer.

 

http://vimeo.com/118397261