Art&Fact

Platforma suvremene umjetnosti

 

Autorica projekta: Natasha Kadin

 

Program se izvodi u partnerstvu sa: Son:DA, Maribor Remont, Beograd Crvena, Sarajevo

 

OSNOVNI KONCEPT :

 

ART & FACT je platforma suvremene novomedijske umjetnosti koja objedinjuje teoretski, izvedbeni i izložbeni aspekt te uspostavlja korelacije između domaćih i inozemnih umjetnika, kustosa, producenata, teoretičara, znanstvenika sa jedne strane, i lokalne zajednice, uloge kulture u društvu, razvoju kritičke građanske svijesti, parcipativne, horizontalne demokracije sa druge strane.

 

ART & FACT za svoju osnovu koristi neokonceptualna podlogu, objedinjavanje medija i preplitanje tehničkih rješenja, re-promišljanje dosega umjetnosti, znanosti u širem društvenom kontekstu te u produkcijskom, tj. tehnološkom smislu što je izrazito upravo u novom mileniju koje je u priličnom vremenskom odmaku u usporedbi sa procvatom video umjetnosti od 60-tih, te proširenih medija i nove medijske umjetnosti od 80-tih godina na inozemnim i lokanim, domaćim scenama.

 

U prošlom desetljeću procesi globalizacije, demokratizacije i popularizacije suvremene tehnologije, te prodor popularne kulture u sferu visoke umjetnosti, ostavili su značajan trag na umjetničku produkciju. ART & FACT želi kroz razumijevanje tih procesa, uz mentorstvo i prisustvo nekih od najistaknutijih imena domaće i svjetske novomedijske scene, od Dalibora Martinisa do Leva Manovicha, ponuditi suvremenost kao sada i ovdje, prisutnu u svim segmentima društva, te kao zamašnjak koji će odrediti živote mladih ljudi koji budu prisustovali takvom događanju.

 

Iako je projekt zamišljen kao svojevrsna baza za nadograđivanje znanja studenata akademija te filozofskih i humanističkih znanosti; predavanja kao i cijeli dogođaji će biti otvareni za širu javnost, i na taj način otvoriti mogućnost šire komunikacije između umjetnika, kustosa, producenata, znanstvenika te samog grada Splita i njegovih građana.
Sadržajno projekt je prvenstveno okrenut novim medijima i njegovim različitim aspektima, pogotovo ključnim aspektima stvaranja u novom mileniju, kao npr. odabirom digitalne baze kao konstitutivnog djela, koja je brojnim umjetnicima atraktivan i praktičan način rada, koji prevođenjem audiovizualnog materijala u binarni kod omogućuje beskonačno procesuiranje, kombiniranje, obrađivanje, pohranjivanje. Nova estetika digitalnog doba, nazivana i McLuhanovom galaktikom ili McLuhanovim globalnim selom po najčešće citiranom teoretičaru medija (Marshall McLuhan), izražajna je po interaktivnosti, vizualnom obilju i raznovrsnosti, naglašavanju estetičkog iskustva, brisanju granica prostora i vremena, te modeliranja stvarnosti u duhu simulacionizma.

 

U tom duhu i ART & FACT projekt želi biti prisutan u svijetu, na način da tematizira najizraženije medijske fenomene te teme koje su u tom trenutku najaktualnije.