POZIV NA NATJEČAJ ZA IZLAGANJE U SKLOPU SEDME GODINE CIKLUSA NMG@PRAKTIKA

Udruga Mavena — 36 njezinih čuda poziva umjetnike da se prijave na natječaj za izlaganje u 2019. godini u sklopu ciklusa izložbi NMG@PRAKTIKA. Rok prijave je 30. lipnja 2018. godine.

 

Udruga Mavena — 36 njezinih čuda poziva umjetnike (s naglaskom na mlađe autore, studente i umjetnike/kustose na početku svoje profesionalne karijere) da se prijave na natječaj za izlaganje u 2019. godini u sklopu ciklusa izložbi i popratnog programa NMG@ PRAKTIKA. Rok prijave je 30. lipnja 2018. godine.

Poziv je otvoren za prijavu samostalne i skupne izložbe, akci- ja, performansa, interdisciplinarnih projekata i kustoskih kon- cepcija s naglaskom na novomedijske projekte i izložbe koje će biti odabrane kao dio programa NMG@PRAKTIKA u prostorima galerije u sklopu kluba Kocka, Doma mladih ili javnim gradskim prostorima grada Splita u 2019. godini. Također je moguće pri- javiti izložbe u formi koncepta/skice za koje je u tom slučaju potrebno specificirati troškovnik za eventualno (su)financiranje produkcije radova.

PRIJAVA TREBA SADRŽAVATI:
— Popunjenu PRIJAVNICU NMG@PRAKTIKA 2019
— Popratni materijal (do 5 fotografija / skica, video ili audio zapisi)

Prijavnicu preuzmite na linku: PRIJAVNICA 2019.

Prijave se mogu poslati isključivo mailom na mavena@mavena.hr zaključno s 30. lipnja 2018. u 23:59 sati. Prijave razmatraju ku- stosice programa Lana Beović, Natasha Kadin i Ivana Vukušić, medijska umjetnica Tihana Mandušić i dizajner Nikola Križanac. Rezultati natječaja biti će objavljeni najkasnije do 1. rujna 2018. godine na web stranici Mavene, te će oni koji su zadovoljili uvjete natječaja biti obaviješteni mailom. Nepotpune, nepravilno ispu- njene i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na mail: mavena@mavena.hr

NMG — Novomedijska galerija međunarodna je kustoska platforma usmjerena na istraživačke projekte vezane uz problematike aktiv- nog sudjelovanja u suvremenom društvu koji rezultiraju kustoskim konceptima, intermedijskim događanjima, međunarodnim novo- medijskim suradnjama te kreiranjem novih medijskih projekata. Unutar platforme realizira se program NMG@ PRAKTIKA. Ciklus je to samostalnih izložbi mladih umjetnika iz Hrvatske i inozemstva u Domu mladih u Splitu. 2019. će biti sedma godina ciklusa kroz koji je dosad realizirano više od 40 samostalnih i skupnih izložbi mla- dih umjetnika. Kroz nove medije i eksperimentiranje s različitim formama umjetničkog izražaja izložbe problematiziraju aktualne teme suvremenog društva. Ovaj ciklus izložbi tako ne samo da pruža uvid u najnovije umjetničke prakse, već i odabirom autora aktivno sudjeluje u pozicioniranju suvremene umjetnosti kao kri- tičkog faktora naspram društvene stvarnosti.

Više informacija o radu udruge Mavena http://www.mavena.hr.

Natasha Kadin,
predsjednica udruge i voditeljica ciklusa NMG@PRAKTIKA