NMG@PRAKTIKA_Manja Ristić / Aleksandar Lazar – Dobra voda

NMG@PRAKTIKA_Manja Ristić / Aleksandar Lazar – Dobra voda
Galerija kluba Kocka, Dom mladih Split, Ulica slobode 28
POČETAK: petak, 21. listopada 2022. u 20h
Aktivnost se održava u sklopu sound art festivala ISPOD BINE.

_________________________________________________________________


O RADU:
Dobra voda je audio-vizualna kompozicija nastala od 16 snimaka podmorja magične vale na otoku Silba, poznate po umjetničkoj komuni koja je krajem 70-ih i početkom 80-ih okupljala vinovnike alternativne kulture bivše Jugoslavije. U ambijentu skrivenog rajskog otoka stvarali su se temelji nove avangarde i novog vala, a 40 i više godina kasnije, Manja Ristić istražuje morfologiju okoliša Dobre vode kroz aleatoričke geste, zvučne intervencije i osluškivanje prošlosti.
Mikro-pokret bioma, salinitet, geomorfološki zapisi dalje se manifestiraju kroz magiju kimatike – oblika generiranih tretiranjem tonoskopa (kimatičke ploče) zvučnim talasima, koji formiraju višedimenzionalne vizualne uzorke. Materija kojom se umjetnik koristi u instalaciji Dobra voda su kristali soli. Aleksandar Lazar pristupa kompoziciji tehnikom senzitizacije zvuka vizualnim elementima, i uvodi nas u postepenu objektivizaciju sinestezije.
Dok hidrofonski snimci, kao i terenski snimci izvedeni zakopavanjem snimača zvuka u suhe naslage morske trave Posidonia oceanica (izuzetno važnog proizvođača kisika čija učinkovitost prerade ugljiko-dioksida po metru kvadratnom prevazilazi učinkovitosti Amazonskih šuma), zadiru duboko u sonični simulakrum endemskih biodiverziteta otoka Silba, palimpsesti svedene kimatike otvaraju novo psiho-senzorno polje i objelodanjuju intrinzičnu prirodu zvuka. Ta brižljivo tretirana matrica novonastale realnosti razotkriva se upravo u magijskim detaljima, poput dugo iščekivanog arhetipskog sna.
-Natasha Kadin

_________________________________________________________________

O AUTORIMA:
Manja Ristić diplomirala je na Fakultetu muzičkih umetnosti u Beogradu (2001) te magistrirala na londonskom Royal College of Music (2004). Nastupala je diljem Europe i Sjedinjenih američkih država kao izvođač komorne i klasične glazbe te kao improvizator. Ostvarila je suradnju s brojnim renomiranim dirigentima, multimedijskim umjetnicima, pjesnicima, kazališnim i filmskim redateljima. Manjin zvuk istražuje prostor onkraj suvremene glazbe. Posvećena je interdisciplinarnom pristupu umjetnosti zvuka, field recordingu, instrumentalnoj elektroakustici te eksperimentalnim radijskim formama. Živi i radi na otoku Korčula.

Aleksandar Lazar je multidisciplinarni umjetnik koji se bavi umjetničkom grafikom, muzikom, video artom i audio-vizualnim performansom (live-cinema). Osnovne i master studije je završio na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu gdje trenutačno završava doktorat na temu “Načulji oči, protrljaj uši – Vizualna muzika”. Njegov rad istražuje strukturalne paralele zvučnih umjetnosti i vizualnih medija inzistirajući na sinestezijskim procesima i psiho-senzornom izričaju.
Manja Ristić i Aleksandar Lazar aktivno surađuju od 2019. godine.

_________________________________________________________________
KUSTOSICA: Natasha Kadin
KUSTOSI PROGRAMA NMG: Katarina Duplančić, Natasha Kadin, Vedran Perkov
DIZAJN: Nikola Križanac
PRIJEVOD: Katarina Duplančić
DOKUMENTACIJA: Damira Kalajžić
POSTAV: Katarina Duplančić, Eugen Jeličić, Hrvoje Pelicarić, Franko Sardelić Kolinac
DONATORI: Ministarstvo kulture i medija RH, Grad Split
MAVENU PODRŽAVA: Zaklada Kultura nova
ZAHVALE: KUM, MKC, PDM 

_________________________________________________________________

FB EVENT:
https://www.facebook.com/events/5098851780215964

FLAJER

PRESS

http://pdm.hr/nmgpraktika_manja-ristic-aleksandar-lazar-dobra-voda
https://dom-mladih.org/ispod-bine-sound-art-festival-2022

_________________________________________________________________