NMG@PRAKTIKA: Vladimir Novak // Ne/ima(m) vremena

OTVARANJE: četvrtak, 4. lipnja 2020. u 20:30 h
TRAJANJE: 4. lipnja – 11. lipnja od 20:30 do 22h
NMG@PRAKTIKA, Klub KOCKA
Dom mladih Split, Ulica slobode 28

Polazeći od postavke da je improvizacija ključan faktor u stvaranju te da djelo nikad nije gotovo, Vladimir Novak oblikuje umjetnički narativ iz kojeg nastaju dojmljive ambijentalne instalacije. No umjetnik nema namjeru dovesti posjetitelje pred gotov čin već ih pozvati na dodatnu interpretaciju koja potom nadograđuje sam rad. Upravo iskustvo posjetitelja Vladimiru je veoma bitna točka polazišta u stvaralaštvu. Snažan poriv za eksperimentiranjem oblikovao je umjetnikov izričaj u kojem kombinira različite medije. Iako je njegov dosadašnji rad prepoznatljiv po monumentalnim skulpturama od raznih materijala poput trstike, drva, željeza, betona i sl., posljednje vrijeme napravio je odmak ka reduciranijim formama uz koje kolažira svjetlo, zvuk i projekcije. Posljedica je to i lanjskog boravka na rezidenciji u Parizu (koju mu je omogućila nagrada Grand Prix osvojena na 34. Salonu mladih) kada je napravio preokret u pristupu radu, otvorio se ka drugim materijalima i uveo nove metodologije.

Radovi koje nam ovom prilikom prezentira nastali su u periodu izolacije u sklopu rezidencije CreArt i s obzirom da su producirani u prostorima umjetnikova boravišta ovo je njihova prva javna prezentacija. Narav predstavljenih eksponata svojevrstan je odgovor na proteklo razdoblje pandemije u kojem smo bili prisiljeni odmaknuti se od svakodnevne kolotečine života te zaista uhvatiti onaj, kako ga umjetnik naziva višak vremena. Lišen faktora publike koristi tu novonastalu situaciju za istraživanje vala novih mogućnosti i usmjeravanje fokusa na ono što ga najviše intrigira – sam proces kreacije. Radi se o instalacijama pomalo scenografskog karaktera koje se sastoje od željeznih konstrukcija, drvenih dasaka, papira i ostalih sirovih materijala ukomponiranima sa svjetlom i zvukom. Mračna atmosferičnost i industrial dojam kojom odišu ove instalacije u prostoru odražava se kroz odabir svjetlosnih efekata i audio pozadine. Konačno, u njih uklapa svoje dugogodišnje afinitete spram instrumentalne eksperimetnalne glazbe uživajući u procesu fragmentiranja i kolažiranja istih. Postavljanje preciznih okvira pri samom početku razrade ideje dopušta mu da se unutar njih prepusti polju potpune entropije. A taj, mogli bismo ga nazvati, kaotičan ali smislen proces vođen instinktom jest srž njegova radnog elana. Naglasak nije na završnom produktu već na samoj procesualnosti. Bez ograničavajućeg koncepta, neopterećen finalizacijom, intuitivno asemblira eklektične kompozicije uvijek spremne na daljnju improvizaciju.

________________________________________________________

O autoru:

Vladimir Novak diplomirao je kiparstvo 2017. godine na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Dobitnik je Nagrade Goranske kiparske radionice u Lokvama na 13. Trijennalu hrvatskog kiparstva, HPB Grand Prix na 34. Salonu mladih – Panoptikon 2018. godine, te Rektorove nagrade za samostalni projekt 2015. godine. Izlagao je na više samostalnih i skupnih izložbi te boravio na rezidenciji Cité Internationale des Arts u Parizu. Radovi mu se nalaze u Fundusu ALU u Zagrebu i Galerije Antuna Augustinčića u Klanjcu, privatnim kolekcijama te kao javne plastike u Vrsaru i Bjelovaru. Živi i radi u Zagrebu.

________________________________________________________

KUSTOSICA: Ivana Vukušić

KUSTOSICE PROGRAMA NMG: Ivana Vukušić, Natasha Kadin, Tina Vukasović Đaković

DIZAJN: Nikola Križanac

PRIJEVOD: Katarina Duplančić

SURADNICI NA PROJEKTU: Andrija Santro i Filip Kožulj

DOKUMENTACIJA IZLOŽBE: Tihana Mandušić

DONATORI: Ministarstvo kulture RH, Grad Split, Splitsko-dalmatinska županija

MAVENU PODRŽAVA: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, Zaklada Kultura nova

ZAHVALE: KUM, PDM, HULU, MKC

__________________________________________________________

FB event

https://www.culturenet.hr/default.aspx?id=97922

http://pdm.hr/izlozba-vladimir-novak_ne-imam-vremena/

http://infozona.hr/news/neimam-vremena-u-kocki/11088

https://visitsplit.com/en/4567/club-kocka-exhibition-ne-imam-vremena