Novomedijska izložba She_story

Novomedijska izložba She_story je zamišljena kao svijet viđen očima žene.

 

Na natječaj za izložbu je pristiglo 84 novomedijska rada iz cijelog svijeta, a odabrano je njih 18. Radovi koriste različite medije kroz koje su obradili temu She_story. Riječ je o videu, video performansu, video instalaciji, instalaciji te performansu.

 

Na sadržajnoj razini autori prilaze temi na nekoliko načina: od tema koje se referiraju na rad ili život drugih umjetnika/ca poput Fride Kahlo ili Carolee Schneeman (“Cry me”/ “She did it”), do tema koje koriste medij filma kao poligon za istraživanje intimnog svijeta (“Being a woman…”/”The Aria”), zatim tema koje se bave propitivanjem odnosa tijela i digitalnog tijela, svijeta i virtualnog svijeta (“Study on human form….”/”Urging Absence”/”Blind hands”), tema koje istražuju položaj žene u religijskom i/ili političkom kontekstu (“Roghieh”/”Basbas”), do autorica koje temi prilaze koristeći tijela na radikalan način (“Parto”/”Lovemaking”).

 

Novomedijska izložba She_story uključuje i tri interaktivne instalacije te tri performansa hrvatskih umjetnika/ica. Pri odabiru umjetničkih radova htjeli smo pokazati mehanizme i strategije istraživanja teme She_story u različitim kontekstima i medijima, sa specifičnim kulturnim kodovima raznih krajeva svijeta objedinjenih pod zajedničkom temom- žene.

 

Pogledaj KATALOG