impressum

ORGANIZACIJA I PRODUKCIJA: Natasha Kadin

KUSTOSI: Natasha Kadin, Tonči Kranjčević Batalić, Tina Vukasović Đaković, Ivana Vukušić, Katarina Duplančić, Vedran Perkov

TEHNIČKA PODRŠKA: Tihana Mandušić, Hrvoje Pelicarić

FOTO I VIDEO DOKUMENTACIJA I OBRADA: Tihana Mandušić, Gildo Bavčević

DIZAJN LOGOTIPA: Rafaela Dražić

PRIJEVOD: Lana Beović, Ivan Berecka, Katarina Duplančić

DIZAJN, PROGRAMIRANJE I ODRŽAVANJE WEB STRANICE: Joško Gamberožić

KNJIGOVODSTVO: REMI d.o.o.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2015.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2016.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2017.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2018.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2019.

REVIZORSKI IZVJEŠTAJ 2019.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU 2019.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2020.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU 2020.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.

OPERATIVNI PLAN ZA 2021.