impressum

ORGANIZACIJA I PRODUKCIJA: Natasha Kadin

KUSTOSI: Natasha Kadin, Tonči Kranjčević Batalić, Tina Vukasović Đaković, Ivana Vukušić

TEHNIČKA PODRŠKA: Tihana Mandušić, Hrvoje Pelicarić

FOTO I VIDEO DOKUMENTACIJA I OBRADA: Tihana Mandušić

DIZAJN LOGOTIPA: Rafaela Dražić

PRIJEVOD: Lana Beović, Natasha Kadin

DIZAJN, PROGRAMIRANJE I ODRŽAVANJE WEB STRANICE: Joško Gamberožić

KNJIGOVODSTVO: REMI d.o.o.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2015.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2016.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2017.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2018.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2019.

REVIZORSKI IZVJEŠTAJ 2019.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU 2019.